Start / Från vattenkraft till solceller / Storsatsning på kärnkraft

Storsatsning på kärnkraft

När kärnkraften började byggas ut upplevde Vattenfall en ny byggboom. I likhet med vattenkraftsepoken byggdes det i raskt takt. Både arbetsplatsen i Ringhals och Forsmark var den tidens största. 

Karta över området runt Trosa
Karta över området runt Trosa
Vid slutet 1950-talet stod Vattenfall inför både ökad elkonsumtion och allt färre utbyggbara vattenkraftsresurser. Då började man utreda och undersöka lämpliga platser för kärnkraftverk. Vattenfalls första lättvattenreaktor skulle ligga vid Ringhals på Västkusten. Den andra skulle ligga antingen i Ringhals eller någonstans på ostkusten. Helst söder om Stockholmsområdet, eftersom det var billigare än ett läge norr om huvudstaden. Det fanns dock ett nordligt alternativ: Forsmark.

Den plats som Vattenfall tyckte passade bäst var Käftudden utanför Trosa. Vattenfall köpte mark och skaffade de tillstånd som behövdes. Men regeringen ville hellre förlägga kärnkraftverket till Forsmark, och så blev det.

I april 1969 började Vattenfall bygga sin första egna kommersiella kärnkraftanläggning, i Ringhals. Detta var ett jätteprojekt, och hos kommunen mottogs det positivt. Det skulle skapa sysselsättning, och bostäder skulle byggas, skatteunderlaget öka och kommunen skulle få en rejäl skjuts. 

Byggarbetsplats vid Ringhals
Byggarbetsplats vid Ringhals

1968 års kompromiss: bygg två reaktorer i Ringahls

Ringhals kärnkraftverk
Ringhals kärnkraftverk
Vattenfall ville köpa reaktorn till Ringhals från amerikanska Westinghouse, men ägaren staten hade andra planer . Man ville slå ihop sitt eget bolag AB Atomenergi med Aseas kärnkraftsavdelning. En idé som Asea motsatte sig – för att sockra budet erbjöds Asea att bygga en reaktor i Ringhals. Så blev det och det halvstatliga företaget Asea-Atom bildades. Det är förklaringen till att byggandet av Ringhals 1 (Asea-Atom) och Ringhals 2 (Westinghouse) startade samtidigt.

Eftersom Vattenfall skulle bygga två reaktorer i Ringhals i stället för en, blev det bråttom. Under lång tid var Ringhals norra Europas största byggnadsarbetsplats, med mer än 3 000 anställda. För att klara personalbehovet fick Vattenfall skicka ut rekryterare till sina norrländska vattenkraftsbygder.

Asea-Atoms reaktor blev dock försenad. Det innebar att Ringhals 2 togs i drift först – 1974. Ringhals 1 togs i drift ett år senare. Slutnotan blev nästan dubbelt så hög mot vad man hade räknat med. Trots detta blev Ringhals en mycket fördelaktig investering.

Motsättningarna mellan Vattenfall och ägaren upprepades vid valet av reaktor till Forsmark. På ett möte på industridepartementet mellan statssekreteraren och Vattenfallchefen Jonas Norrby, frågade Norrby vilken frihet Vattenfall hade att välja reaktorleverantör till Forsmark. ”Ingen!” blev svaret. Asea-Atom fick leverera reaktorn till Forsmark 1 och 2, medan Westinghouse fick leverera till Ringhals 3 och 4. 

Centerpartiet, som drivit kärnkraftsfrågan hårt under valrörelsen, fick stora framgångar i valet 1976. För Vattenfall fick detta stora konsekvenser, som Jonas Norrby uttryckte det i en intervju i samband med sin avgång 1985:

Jonas Norrby
Jonas Norrby

”Efter regeringsskiftet 1976 uppstod en olidlig tid för kärnkraftsindustrin och särskilt för Vattenfall, som ju stod i ett särskilt lydnadsförhållande till regeringen. Det var omöjligt att få besked som gav oss möjligheter att planera ens för ett år i taget. Det blev ju till och med så att vi fick nöja oss med investeringsmedel för tre månader åt gången. Så småningom blev det regeringskris och vi fick under folkpartiregeringen en del nödvändiga beslut.”

 

Efter den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes 1980 kunde dock de två första reaktorerna i Forsmark tas i drift, och bygget av den tredje komma igång på allvar. I september samma år uppgick arbetsstyrkan till 1 700 personer. Som mest arbetade 2 300 personer på bygget av Forsmark 3. Det var då Nordens största byggplats. År 1985 togs denna, Vattenfalls sista, reaktor i drift. Innan dess hade också Ringhals 3 och 4 startat – 1981 och 1983.

 
Forsmark kärnkraftverk
Forsmark kärnkraftverk
Forsmark kärnkraftverk
Forsmark kärnkraftverk
Baksidan av Forsmark kärnkraftverk
Baksidan av Forsmark kärnkraftverk

Hur Ringhalsprojektet började 1968

Dags för kärnkraft

Vattenfalls första kärnkraftanläggning

Nästa artikel: Tidig vindkraft
Visa alla artiklar i Från vattenkraft till solceller
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8