Start / Företaget och människorna / Ebbe Berg – Vattenfalls egen konstnär

Ebbe Berg – Vattenfalls egen konstnär

I sammanlagt över 30 år jobbade Ebbe Berg med fria händer och konstnärlig ådra att smycka väggar på vattenkraftsanläggningar runt om i Sverige. 

Ebbe Berg i Kilforsen 1954
Ebbe Berg i Kilforsen 1954
Ebbe Valter Berg föddes i mars 1896. Han var äldst av fem syskon ochväxte upp under enkla förhållanden. Fadern, Martin Möller-Berg, var gruvfogde vid Höganäsbolagets stenkolsgruva i Billesholm.

Som 17-åring flyttade Berg till Stockholm och fick anställning som ritarbiträde vid Vattenfalls kraftverksbyrå. 1924 slutade han för att starta egen reklambyrå med kontor på Hökensgatan. Parallellt med företagandet studerade Berg för Isaac Grünewald och Otte Sköld vid Konstakademien. Han gifte sig med Vega och bildade familj. Under många år bodde de i en lägenhet på Högbergsgatan på Södermalm.

1939 avvecklade Berg sitt företag och återvände till Vattenfall. Det var orostider och tillvaron som företagare osäker. Till att börja med arbetade han som ritare och ingenjör vid Elektrobyggnadsbyrån där han gjorde modeller och perspektivritningar. Senare fick han en friare och mer självständig roll.

Berg var känd för sin höga produktivitet och skapade mängder av illustrationer, trycksaker och planscher. Han gjorde också flera utställningar, bland andra ”Atomutställningen” som turnerade runt landet, ”Svensk industri och forskning” i New Delhi och ”Bygden vid älven” i Trollhättan.

Maskinsalen i Kilforsens kraftverk. Ett av många kraftverk som uppfördes efter andra världskrigets slut
Maskinsalen i Kilforsens kraftverk. Ett av många kraftverk som uppfördes efter andra världskrigets slut

Men det var de stora muralmålningarna som gjorde Berg mest känd. En bit in på 1960-talet använde kraftindustrin fortfarande anläggningarna som skyltfönster och det var vanligt att man anlitade namnkunniga konstnärer för utsmyckning av entréhallar och konferensrum.

 

Ebbe Berg fotograferad vid ett bygge (sannolikt Kilforsen) 1954
Ebbe Berg fotograferad vid ett bygge (sannolikt Kilforsen) 1954

Det som gjorde Berg unik var den stora mängden målningar, den höga kvaliteten och att arbetet pågick under så lång tid.

Genomskärning av Hojumstationen. Väggmålning från 1959
Genomskärning av Hojumstationen. Väggmålning från 1959

Målningarna kan lite förenklat delas in i tre typer. De enklaste föreställer olika vyer av anläggningarna som har sin grund i ritningar. Exemplet ovan visar Hojums kraftverk och finns Vattenfalls kontorsbyggnad vid Olidestationen i Trollhättan.

Del av sex meter bred väggmålning i Hammarforsens kraftverk
Del av sex meter bred väggmålning i Hammarforsens kraftverk

På andra platser lade han till mer konstnärliga detaljer, som i målningen från det privatägda Hammarforsens kraftverk i Indalsälven. Det är fortfarande det sakligt tekniska som är i fokus men bilderna av själva anläggningen omges av motiv från bygget, exempelvis armering och skrotning.

Konstverk i Odensvi ställverk
Konstverk i Odensvi ställverk

I några anläggningar gjorde han också rena konstverk som ofta inspirerats av anläggningens användning eller omgivningar. Ett exempel är den sex meter breda målningen från 380kV ställverket i Odensvi. I mitten av målningen finns Oden (Odensvi) som håller samman trefasöverföringen mellan Harsprånget och Bergslagens industrier medan Hugin och Munin övervakar processen.

Blandningen mellan det konstnärliga och det sakligt tekniska är kanske mest kännetecknande för Ebbe Bergs måleri. När han inför pensionen 1962 intervjuades i Vattenfalls personaltidning ”Vi i Vattenfall” konstaterade han att: ”Grünewald var en generös, charmerande herre. Vi förstod varandra väl, även om jag var lite mer realistisk”.

Nästa artikel: Vattenfall bildas
Visa alla artiklar i Företaget och människorna
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8